I Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Uwaga - podpis wniosku o przyjęcie do szkoły.

Jeśli na wniosku o przyjęcie do szkoły zostały podane dane obojga rodziców/opiekunów prawnych, podpis na wniosku powinny złożyć obydwie podane osoby. Dotyczy to wniosków papierowych i elektronicznych.

W sytuacjach szczególnych/wyjątkowych, gdy podpisanie wniosku przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego jest trudne do uzyskania (np. z powodu pobytu za granicą, w szpitalu itp.) należy złożyć dodatkowe oświadczenie, w którym będą informacje o trudności w pozyskaniu podpisu drugiego rodzica.

Wirtualny spacer po szkole
Szczegóły rekrutacji
Nasze Sukcesy
# dzieje się
Skontaktuj się z nami

© Copyright 2021 by Piotr Dobosiewicz in Mobirise - ostatnia aktualizacja 2021-05-31

Designed with Mobirise web page themes