free site creation software

Stowarzyszenie absolwentów i przyjaciół
I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
w Bydgoszczy - Jedynka Bydgoszcz


Zgłaszania udziału w zjeździe można dokonać:

1. Osobiście w sekretariacie szkoły (Plac Wolności 9)
2. Przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) na adres e-mail:  

 jubileusz400.jedynka@gmail.com 

Osoby zainteresowane udziałem w  Balu Jubileuszowym w Operze Nova prosimy o dokonanie wpłaty do 11 października 2019 r.


Wpłatę w wysokości:
400 zł absolwent (całkowity koszt jubileuszu), 
250 zł osoba towarzysząca,

należy dokonać na konto „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy- Jedynka Bydgoszcz”
w Banku ING Bank Śląski S.A.
Numer konta 43 1050 1139 1000 0090 8057 2945
W tytule wpłaty należy wpisać :
400 - lecie /  imię i nazwisko /  nazwisko panieńskie / rok zdania matury

Forma prawna:         STOWARZYSZENIE 

Data rejestracji:        18 lutego 2019 r.

KRS:                            0000772673

NIP:                             9671425487

REGON:                     382600942

Konto bankowe:     ING Bank Śląski S.A. 43 1050 1139 1000 0090 8057 2945Konto „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy- Jedynka Bydgoszcz”
Bank:      ING Bank Śląski S.A.
Numer konta:    43 1050 1139 1000 0090 8057 2945


© Copyright 2019 by Piotr Dobosiewicz in Mobirise