SZKOŁA

Programy i przedsięwzięcia MEiN w I LO

  • NPRCz
  • Poznaj Polskę
  • Czytamy Norwida

1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 Priorytet 3
2. Przedsięwzięcie Ogólnopolskie "Poznaj Polskę"
3. Przedsięwzięcie Ogólnopolskie "Czytamy Norwida"