SZKOŁA

Procedury organizacji szkoły podczas pandemii

Procedury i oświadczenia

Zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy nr 10/06/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. wprowadzam Procedury bezpieczeństwa w I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.