SZKOŁA

Obiady szkolne

Obiady szkolne dostępne będą od dnia 14.09.2020 r. (termin może ulec zmianie!)

Koszt obiadu:

koszt jednego obiadu 6,00 zł

Konto wpłat na obiady:

Wpłat można dokonywać na konto o numerze: 98124064521111001047989622

Szczegółowe informacje: 

p. Halina Janowicz - I piętro, gabinet nr 103