SZKOŁA

Wolontariat

Szkolne Koło Caritas
  • wolontariat
  • wolontariat 2

Młodzież naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział w zbiórce żywności. Dziękujemy wspaniałym Wolontariuszom! Podziękowania kierujemy również do opiekunów: p. Irminy Laskowskiej-Szews, p. Joanny Tucholskiej-Świtaj oraz p. Agnieszki Tomczak-Mełnickiej za zaangażowanie i poświęcony czas.

Kim jesteśmy?

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest jednostką Caritas Diecezji Bydgoskiej działającą na terenie szkoły. Do Koła mogą należeć wszyscy uczniowie (bez względu na wyznanie), którzy chcą angażować się w pomoc potrzebującym.

Czym się zajmujemy?

Podstawowym celem SKC jest praktyczna realizacja Przykazania Miłości w szkole, parafii i najbliższym otoczeniu. Prowadząc własną działalność charytatywną, jak i włączając się w dzieła Caritas Diecezji Bydgoskiej, pragniemy kształtować w sobie wrażliwość, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy.

Nasze władze

Opiekunowie: ks. Maciej Tyckun i ks. Łukasz Polasik

Przewodnicząca SKC:

Zastępca Przewodniczącej:

Sekretariat:

Dział informacyjny:

Dokumenty: