SZKOŁA

Informacje o szkole

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, 
Plac Wolności 9, 85-004 Bydgoszcz

sekretariat: tel/fax
- 693 304 360 (możliwość wysyłania wiadomości SMS do szkoły)
- 52 / 339 83 30
- email: lo01@edu.bydgoszcz.pl 

numery wewnętrzne:
- 10 - FAX
- 11 - sekretariat
- 12 - sekretariat
- 13 - zastępcy dyrektora
- 14 - dyrektor
- 15 - księgowość
- 16 - portiernia
- 17 - biblioteka
- 18 - pokój nauczycielski
- 21 - kuchnia

Czynne w godz. 7.30 - 15.30 (od poniedziałku do czwartku)
piątek: 7.30 - 15.00

Numer konta bankowegona które można dokonywać wpłat na Radę Rodziców:

86 1020 1462 0000 7702 0018 6445

Jako nazwa odbiorcy proszę wpisać: 
Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Bydgoszczy 
(przy nazwie wpłaty proszę koniecznie podać imię i nazwisko ucznia)