LICEUM

Rada Rodziców

Dane do wpłaty
  • Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat: Rada Rodziców 
    86 1020 1462 0000 7702 0018 6445 
  • Jako nazwę odbiorcy proszę wpisać:
    Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Bydgoszczy
    (przy nazwie wpłaty proszę koniecznie podać imię i nazwisko ucznia)