LICEUM

Oferta edukacyjna rok szkolny 2021/2022

Oferta edukacyjna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego: ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. 
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=10034