KALENDARIUM

12.02 2020
17:00

Spotkania Wychowawców z Rodzicami - podsumowanie I semestru w klasach I i II
Od godz. 17:00

17.03 2020
15:00

Termin wysłania informacji o przewidywanych semestralnych stopniach niedostatecznych dla uczniów klas maturalnych

19.03 2020
17:30

Spotkanie Nauczycieli z Rodzicami w godz.17:30-19:00

09.04 - 14.04 2020
8:00

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 2020
10:00

Dzień Otwarty dla Kandydatów do I LO - 10-12.30

24.04 2020
15:00

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

Klasy 3A,B,C- aula- 15:00 Klasy 3H/D,E,F- aula- 17:00

01.05 2020
8:00

Święto Pracy
Dzień ustawowo wolny od zajęć szkolnych

02.05 2020
8:00

Święto Flagi

03.05 2020
8:00

Święto Konstytucji 3 Maja

22.05 2020
15:00

Termin wysłania informacji o przewidywanych semestralnych stopniach niedostatecznych dla uczniów klas I i II

08.06 2020
9:00

Egzamin maturalny z języka polskiego.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. „dyrektorski”

09.06 2020
9:00

Egzamin maturalny z matematyki

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. „dyrektorski”

10.06 2020
9:00

Egzamin maturalny z języka angielskiego

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. „dyrektorski”

11.06 2020
8:00

Boże Ciało
Dzień ustawowo wolny

12.06 2020
8:00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. „dyrektorski”

26.06 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.08 2020
9:00

Egzaminy poprawkowe
godz. 9:00-12:00

27.08 2020
9:00

Egzaminy poprawkowe
godz. 9:00-12:00

01.09 2020

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

15.09 2020

Spotkanie Dyrektora i Wychowawców z Rodzicami Uczniów klas I inaugurujące współpracę w nowym roku szkolnym:
kl. 1a, 1b i 1c - godz. 16.30
kl. 1d, 1e, 1f - godz. 18.00

16.09 2020

Spotkanie Dyrektora i Wychowawców z Rodzicami Uczniów klas III inaugurujące współpracę w nowym roku szkolnym:
kl. 3a, 3b i 3c - godz. 16.30
kl. 3hd, 3e, 3f - godz. 18.00

17.09 2020

Spotkanie Dyrektora i Wychowawców z Rodzicami Uczniów klas II liceum 3-letniego inaugurujące współpracę w nowym roku szkolnym:
kl. 2ag, 2bg i 2cg - godz. 16.30
kl. 2hdg, 2eg, 2fg - godz. 18.00

18.09 2020

Spotkanie Dyrektora i Wychowawców z Rodzicami Uczniów klas II liceum 4-letniego inaugurujące współpracę w nowym roku szkolnym:
kl. 2a, 2b, 2c - godz. 16.30
kl. 2d, 2e, 2f - godz. 18.00

20.10 2020

Święto Patrona Szkoły - Cypriana Kamila Norwida. Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych.
klasy: 1a, 1d, 1f - godz. 9.00
klasy: 1b, 1c, 1e - godz. 10.45

02.11 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.11 2020

Termin wysyłania informacji o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych dla uczniów klas maturalnych

19.11 2020

Spotkania Nauczycieli z Rodzicami

24.11 - 27.11 2020

Próbne egzaminy maturalne z Wydawnictwem OPERON

15.12 2020

Termin poinformowania uczniów klas III o przewidywanych ocenach semestralnych.

18.12 2020

Termin ustalenia ocen semestralnych w klasach III

21.12 2020

Termin wysyłania informacji o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych dla uczniów klas I i II

22.12 2020

Wigilie Klasowe. Zakończenie semestru I w klasach III.

04.01 - 17.01 2021

Ferie zimowe.

18.01 2021

Termin poinformowania uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach semestralnych.

19.01 2021

Spotkanie Wychowawców klas III z Rodzicami. Posumowanie I semestru w klasach maturalnych.

22.01 2021

Termin ustalenia ocen semestralnych w klasach I i II. Zakończenie semestru w klasach I i II.

28.01 2021

Spotkania Wychowawców z Rodzicami klas I i II. Posumowanie I semestru w klasach I i II.

24.03 2021

Termin wysyłania informacji o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych dla uczniów klas maturalnych.

01.04 - 06.04 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.04 2021

Termin poinformowania uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych.

24.04 2021

Dzień Otwarty Szkoły dla Kandydatów do I LO

30.04 2021

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych