AKTUALNOŚCI

Kolejny projekt w Jedynce zrealizowany dzięki fundacji The Olga Lengyel Institute (TOLI)

  • Minigrant TOLI 2022 4 Spotkanie z prof. Sylwią Galij -Skarbińską Meeting with professor S.Galij-Skarbińską The Crime and the responsibility
  • Minigrant TOLI 2022 5 MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum
  • Minigrant TOLI 2022 8 MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum

Już po raz czwarty młodzież z I LO wzięła udział w projekcie współfinansowanym dzięki grantowi fundacji The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights TOLI.

Już po raz czwarty młodzież z I LO wzięła udział w projekcie współfinansowanym dzięki grantowi fundacji The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights TOLI.
Tegoroczne przesłanie: „Nikt nie może zapomnieć ani lekceważyć tego, co się stało. […]
Świat musi usłyszeć przestrogę, jaką pozostawiły nam ofiary Holocaustu i jakimi są świadectwa ocalonych”. Jan Paweł II, Yad Vashem, Jerozolima, 23 marca 2000 r., motto książki prof. Sylwii Grochowiny „Toruński Holocaust”.
Poznane świadectwa ocalonych skłoniły młodych ludzi do refleksji, której istotą jest świadomość tego, iż nie można być obojętnym na dyskryminowanie i lekceważenie człowieka ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, religijne czy też orientację seksualną. Taka postawa czasami wymaga odwagi, jednak daje szansę na zbudowanie świata bez nienawiści i wojny.