AKTUALNOŚCI

I LO gotowe do działania!

  • IMG_92831[1]
  • IMG-20220921-WA0004001[1]

Zwolnionych z Teorii - Olimpiady projektów Społecznych

21 września odwiedził nas Trasowicz Zwolnionych z Teorii z informacjami na temat Olimpiady projektów Społecznych. Jesteśmy gotowi do działania, pierwsze projekty zostały już zarejestrowane. Jeśli chcesz się zaangażować, masz pomysł odwiedź stronę: www.zwolnienizteorii.pl
lub zapytaj nauczyciela - p. Dominika Goltz-Wasiucionek.

Co zyskasz robiąc projekt społeczny oprócz satysfakcji?
Uczniowie zdobywają doświadczenie w zarządzaniu, którym zabłysną podczas rozmów rekrutacyjnych. Razem z Coca-Cola, Google i Project Management Institute Zwolnieni:) przygotowali przewodniki: z marketingu, umiejętności cyfrowych i zarządzania projektami. To praktyczne wskazówki, które pomogą skutecznie zrealizować projekt.
Zyskacie prestiżowe tytuły i nagrody Każdy, kto ukończy swój projekt, zostaje Finalistą Olimpiady. Najlepsze zespoły w Polsce rywalizują o “Wilki” - nagrody, które podczas Wielkiego Finału wręczają przedstawiciele najwyższych władz państwowych i prezesi największych firm. Otrzymujecie międzynarodowe certyfikaty za realizację projektu - międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami zgodny z metodyką Project Management Institute. To prestiżowa instytucja, zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata. Dodatkowo, uczniowie mogą zdobyć certyfikat od Google i Coca-Cola. Większe szanse na dostanie się na uczelnie międzynarodowe, bogate doświadczenie uzyskane podczas organizacji projektów daje znaczną przewagę uczestnikom Olimpiady przy ubieganiu się o pracę czy studia za granicą.
Na co czekasz, zacznij działać!