AKTUALNOŚCI

Geografia oparta na metodzie eksperymentu naukowego w I LO

  • edurewolucja 13
  • edurewolucja 3
  • edurewolucja 7

Geografia oparta na metodzie eksperymentu naukowego w I LO

Od października 2021r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu Edu(R)Ewolucja2.
Aby poznać tajniki geografii wykonują badania powietrza, wody i gleby. Do eksperymentów wykorzystują pomoce naukowe m.in. kwasomierz, salimetr, anemometr, laski glebowe, dalmierz, klinometr.

Już tworzyli „czystą” energię przy pomocy generatorów ręcznych oraz w wyniku przemian energii chemicznej w elektryczną. Narysowali mapę poziomicową za pomocą zestawu edukacyjnego „Geografia w działaniu”. Badali próbki wody ze stawu w Myślęcinku na zawartość: azotynów, azotanów, fosforanów, jonów żelaza, amoniaku oraz określali skalę twardości wody i jej pH. Przygotowali zestaw filtracyjny do wody ze stawu w Parku Kazimierza Wielkiego. Poznali cechy gleb w Myślęcinku i przy Kanale Bydgoskim. Rozpoznawali w czasie zajęć terenowych typy genetyczne skał i poznawali ich gospodarcze wykorzystanie. Stworzyli współczesne skamieniałości.