AKTUALNOŚCI

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2021 przyznane

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

W tym roku szkolnym uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi Marta Różycka i Emilia Wojciechowska otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Gratulujemy!