AKTUALNOŚCI

40 lat temu. Bydgoski Marzec 1981.

  • Zdjęcie 1
  • 001-1

Bydgoski Marzec 1981.

19 marca 1981 roku w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy miała miejsce sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i mieszkańcy wsi. Związkowcy i chłopi domagali się od władz zgody na rejestrację niezależnego od komunistów związku zawodowego rolników indywidualnych. Pomimo uzyskanej wcześniej obietnicy, zaproszeni przedstawiciele protestujących nie zostali dopuszczeni do głosu. Związkowcy na znak sprzeciwu ogłosili pozostanie w sali. Zagrozili jednocześnie rozpoczęciem w niej strajku okupacyjnego. Dla władz była to niewygodna sytuacja, ponieważ od trzech dni w Bydgoszczy rolnicy prowadzili podobny strajk. Po kilku godzinach negocjacji władze wezwały oddziały milicji i ZOMO, które zaczęły usuwać siłą protestujących. Doszło do poturbowania kilku osób. Michał Bartoszcze Mariusz Łabentowicz i Jan Rulewski trafili do szpitala. W proteście wobec zajść w Bydgoszczy lokalni związkowcy przeprowadzili 20 marca 1981 roku w regionie bydgoskim dwugodzinny strajk protestacyjny. Natomiast na 23-24 marca 1981 roku zwołano do Bydgoszczy posiedzenie władz krajowych NSZZ „Solidarność”. 30 marca 1981 roku władze komunistyczne zawarły ze związkowcami porozumienie. W jego ramach „Solidarność” wycofała się z organizacji strajku generalnego, a władze zobowiązały się wyjaśnić sprawę pobicia związkowców, wskazać i ukarać winnych wydarzeń bydgoskich, co nigdy nie miało miejsca. Ostatecznie rolniczą „Solidarność” zalegalizowano 12 maja 1981 r.