AKTUALNOŚCI

JEDYNKA w projekcie edukacyjnym Edu(R)Ewolucja 2

  • Edu(R)Ewolucja.page2

Projekt edukacyjny Edu(R)Ewolucja 2


Od stycznia 2021 r. do 31.08.2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany będzie program edukacyjny Edu(R)ewolucja 2 z przedmiotów:
matematyka, biologia, chemii, fizyki, geografii i informatyki.
Koordynatorem projektu jest Pani M. Kufel.