AKTUALNOŚCI

BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Bydgoski Budżet Obywatelski

W dniach 1-30 grudnia  odbywa się głosowanie w tegorocznej
edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybiorą projekty
za kwotę 16 mln zł, które zrealizujemy w przyszłym roku.

Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo

 W głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w kilku kategoriach.
Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że
mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekty osiedlowe,
ponadosiedlowe, jak i małe projekty społeczne. W każdej kategorii
projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz
małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos.

Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy.

projekty osiedlowe -  1 wybrany projekt
(na jednym wybranym osiedlu)

• projekty ponadosiedlowe - 1 wybrany projekt

• mały projekt społeczny - 1 wybrany projekt

Harmonogram:

- głosowanie mieszkańców: 1 - 30 grudnia 2020 r.

- ogłoszenie listy projektów do realizacji:
do 20 stycznia 2021 r.