AKTUALNOŚCI

Niepodległa po raz 102

  • Niepodległa

Niepodległa

W związku ze 102. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie Jedynki wzięli udział w projekcie, mającym na celu upamiętnienie wydarzeń, które zaowocowały przywróceniem naszej Ojczyzny na mapę Europy w 1918 r.
Nie zapomniano również o bohaterskich dokonaniach Polaków z okresu późniejszego. Efektem tej inicjatywy stały się ciekawe prace artystyczne oraz nagrania muzyczne, które zestawiono razem w postaci filmu, do obejrzenia którego serdecznie zachęcamy.
Organizatorzy akcji:
- część artystyczna: Aleksander Gotowicz (plakaty przygotowywali uczniowie klas drugich liceum 3-letniego)
- oprawa muzyczna: Elżbieta Częstochowska (grała Marianna Czajka z kl. 1b)
- montaż: Piotr Dobosiewicz

Film można obejrzeć pod adresem: https://1lobydgoszczpl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/piotr_dobosiewicz_1lobydgoszczpl_onmicrosoft_com/EVRQYkS4PExFtdwJCKc1tgsB4EyO3MJw-1quJ_tLt1IhHw?e=3AhnnO