AKTUALNOŚCI

Wirtualne obchody Święta Niepodległości

  • 4kwiaty_bialo_czerwone

Święto Niepodległości

Szkolną tradycją były uroczyste akademie z okazji Święta Niepodległości, podczas których gościliśmy kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, nie mogliśmy tego uczynić w tym roku. Nie zapomnieliśmy jednak o bohaterach naszej wolności, składamy hołd ich odwadze i poświęceniu! W tym roku w szczególny sposób wspominamy 100 rocznicę bitwy warszawskiej. Przed stu laty Wojsko Polskie podczas bitwy, nazywanej "Cudem nad Wisłą", stoczyło jedną z największych  i zarazem najważniejszych bitew w dziejach polskiego oręża. Było to jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r.W naszej trudnej historii, warto pamiętać
o wielkich chwilach polskiego tryumfu, o których tak piszą inni:
"Nie ulega wątpliwości, że wojna polsko-bolszewicka i polskie zwycięstwo położyło kres planom sowietyzacji Europy Środkowej i Zachodniej. Świadomość tego była powszechna wśród wojskowych i cywilnych elit państw europejskich, które określały Bitwę Warszawską jako 18. decydującą bitwę świata (Lord d’Abernon) i porównywały jej znaczenie do bitwy pod Wiedniem w 1683 roku."(dr P. Libera)„Przed dwustu laty Polska pod murami Wiednia uratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad Wisłą i nad Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usługę, którą nie dość doceniono”.                                                                                      (gen. L. Faury)