AKTUALNOŚCI

Komunikat Prośba!

Komunikat w sprawie rekrutacji 2020/2021

Drodzy kandydaci!!! Szanowni rodzice/opiekunowie prawni!!!

W związku z obowiązkiem wydania świadectw promocyjnych za rok szkolny 2019/2020 uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im.C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Bydgoszczy oraz w trosce o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego związanego
z pandemią zwracamy się z prośbą aby wniosek i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej składać w budynku szkoły w ramach prac Komisji Rekrutacyjnej od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku do piątku 10 lipca 2020 roku w godzinach 09:00-15:00 (harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej na stronie internetowej szkoły: http://www.1lo.bydgoszcz.pl/?p=liceum.

Do budynku I LO, Plac Wolności 9, kandydaci celem złożenia wymaganych dokumentów będą wpuszczani głównym wejściem z zastosowaniem reżimu sanitarnego i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego.

Kandydatom, rodzicom/opiekunom prawnym serdecznie dziękujemy za wyrozumiałość
i zastosowanie się do naszej prośby!!!