AKTUALNOŚCI

Zgłoś Projekt

  • Plakat

Bydgoski Budżet Obywatelski

Miasto Bydgoszcz informuje, że trwa nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – w tym roku na program Bydgoski Budżet Obywatelski przeznaczono kwotę 16 mln zł.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo
Projekty w tegorocznej edycji BBO z uwagi na ogłoszony stan epidemii mogą być zgłaszane wyłącznie w sposób elektroniczny. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje
propozycje do 15 lipca 2020 r.