AKTUALNOŚCI

Projekt edukacyjny „Wykluczeni”

  • wykluczeni_1
  • wykluczeni_2

W dniu dzisiejszym, tj. 15 marca 2019 r., w dwóch bydgoskich szkołach ponadgimnazjalnych - I Liceum Ogólnokształcące i VIII Liceum Ogólnokształcące był realizowany jeden z etapów projektu edukacyjnego „Wykluczeni. Od nazizmu do współczesnej dyskryminacji” w ramach grantu Instytutu Olgi Lengyel Nauczanie o Zagładzie i Prawach Człowieka - TOLI.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodym ludziom na problem łamania praw człowieka w przeszłości i obecnie. Ponadto uwrażliwienie na potrzeby innych, tak aby nie przechodzili obojętnie obok osób w różny sposób wykluczonych ze społeczeństwa. Te działania mają doprowadzić do refleksji dotyczącej konsekwencji obojętności całych grup społecznych, w tym narodów, wobec problemu łamania praw człowieka oraz zaakcentować dalekosiężne skutki takiej postawy (odwołanie do przeszłości- Holokaust i współczesności, np. problemu uchodźców). 
Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie zajęć, których mottem będą słowa Wisławy Szymborskiej: „Kto nie walczy ze złem, ten zło milczeniem swym szerzy”. Celem tej lekcji jest wypracowanie wspólnej refleksji - przesłania dotyczącego zagrożeń wynikających z obojętności wobec procedur łamania praw człowieka, z odwołaniem do przykładów z historii i czasów obecnych. 
Autorki projektu: Danuta Kopińska-Kołowacik i Marzena Wolschlaeger. Osoba odpowiedzialna za realizację w I LO w Bydgoszczy: Danuta Kopińska-Kołowacik.