AKTUALNOŚCI

Granty dla Jedynki

  • granty_dyplom

Bydgoskie Granty Oświatowe dla Jedynki. Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski przyznał Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy Bydgoskie Granty Oświatowe na rok 2019.

Inicjatywy podejmowane przez nauczycieli i uczniów Jedynki wykraczają poza standardy i są zgodne ze Strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy w latach 2013-2020.