AKTUALNOŚCI

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

  • Zrzut ekranu 2018-11-14 o 14.28.19

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów, Rodziców i Opiekunów list. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się.