AKTUALNOŚCI

Zajęcia terenowe w Górznie

  • IMG_3839
  • IMG_3837
  • IMG_3828
  • IMG_3834

W pierwszych dniach października odbyły się zajęcia terenowe dla licealistów realizujących program rozszerzony z geografii. Ważnymi elementami pracy w terenie było przede wszystkim praktyczne zastosowanie wiedzy.

Uczestnicy zapoznali się z rzeźbą młodoglacjalną występującą w rejonie Górzna. Mieli okazję osobiście rozpoznawać poszczególne formy terenu i procesy geologiczne odpowiedzialne za ich powstanie. Uczniowie zapoznali się także z różnymi typami lasu i funkcjami jakie on pełni. Zadaniem każdego z uczniów było także nauczenie się pracy z mapą, wyznaczanie azymutu, wysokości bezwzględnych i względnych.

Następnego dnia odbył się spływ kajakowy po Drwęcy. Część z uczniów bardzo dokładnie poznawała strefę szuwarową i roślinność jaka ją porastała. Niektórzy zatrzymywali się na mieliznach poznając akumulacyjną działalność rzek a także siłę nurtu, kiedy trzeba było omijać przeszkody rzeczne. Mam nadzieję, że zajęcia terenowe dały wiele satysfakcji każdemu uczestnikowi.

Organizator - Katarzyna Wędzelewska