AKTUALNOŚCI

List gratulacyjny dla Dyrektora Szkoły

  • Zrzut ekranu 2018-09-03 o 17.27.13

Szanowna Pan Dyrektor,

serdecznie gratuluję wysokiej zdawalności egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017 /2018 oraz wyników z poszczególnych przedmiotów, które świadczą o wytrwałej i konsekwentnej pracy uczniów oraz skuteczności działań na rzecz jakości kształcenia realizowanych przez nauczycieli i kadrę kierowniczą. 

Pragnę złożyć społeczności Szkoły gorące życzenia pomyślności oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Gratuluję kadrze pedagogicznej, uczniom Szkoły oraz rodzicom. Jest to efekt Państwa wspólnej pracy, który nie byłby możli'YY bez aktywności i zaangażowania wszystkich członków społeczności szkolnej. Życzę twórczego zapału oraz satysfakcji z kolejnych osiągnięć. Łączę wyrazy szacunku. 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Marek Gralik.