AKTUALNOŚCI

Świadczenie „Dobry start” 300+

  • Zrzut ekranu 2018-06-20 o 10.30.21

Dnia 01.06.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu "Dobry start" (tzw. wyprawka 300+).

Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim uczniom do ukończenia 20 roku życia (lub do 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności), którzy rozpoczną lub kontynuują naukę od 1 września 2018 roku.

Informacje pod adresem: https://um.bydgoszcz.pl/pomoc-finansowa/