AKTUALNOŚCI

Festiwal Historyczny: „Tradycja i Pamięć” - II miejsce w finale.

  • 20180521_132001

Dominika Strymińska uczennica klasy 3a Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego w finale Festiwalu Historycznego „Tradycja i Pamięć” zajęła 3 miejsce.

Festiwal ma charakter konkursu obejmującego swoim zasięgiem województwo łódzkie i kujawsko-pomorskie. Celem nadrzędnym konkursu jest rozwijanie uczuć związanych z patriotyzmem i zainteresowań historyczną tematyką lokalną, a także pogłębianie wiedzy historycznej i świadomości przynależności do państwa polskiego. Festiwal daje szansę wypowiedzieć się osobom, które mogą wnieść nowe spojrzenie na problematykę regionalną. 
Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć. Honorowy patronat nad festiwalem objął Kosma Złotowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Łódzki Kurator Oświaty. Opiekę merytoryczną sprawowała Pani Danuta Kopińska-Kołowacik. Dominice i Pani Profesor gratulujemy i dziękujemy.