AKTUALNOŚCI

Gala Laureatów Konkursów Kuratora

  • DSC_0585
  • 20180411_151256

9 kwietnia 2018 roku w Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyła się Gala Laureatów Konkursów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik, w asyście Dyrektora Wydziału Edukacji Przedszkolnej 
i Podstawowej Pana Tadeusza Dąbrowskiego, wręczył puchary i listy gratulacyjne uczniom oraz dyrektorom szkół z największą liczbą laureatów i finalistów konkursów.

Wśród wyróżnionych szkół znalazło się również Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne. Laureatom oprócz gratulacji i wyróżnień przysługują dodatkowe uprawnienia między innymi: celująca roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu; zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu; przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów określonych w statucie szkoły i kryteriów określonych w sprawie rekrutacji do szkół. 
Wszystkim laureatom, finalistom, nauczycielom-opiekunom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania.