AKTUALNOŚCI

Światło Wolności na Placu Wolności

  • Stan wojenny 2017

13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny. Komuniści postanowili użyć siły, aby rozbić największa organiazcję opozycyjną w całym bloku wschodnim, jaką była "Solidarność”.

Aresztowano działaczy i przywódców związku na czele z Lechem Wałęsą - pierwszym przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Działania reżimu komunistycznego spotkały się ze sprzeciwem wolnego świata, a jednym z jego symboli był gest zapalenie świec w oknach wielu domów na całym świecie, który  stało się "znakiem pamięci o walczących o wolność i godność Polakach". Do tego symbolicznego gestu solidarności z narodem polskim wezwali wówczas papież Jan Paweł II i prezydent USA Ronald Reagan.
Na pamiatkę tego wydarzenia 13 grudnia również w symboliczny sposób zapalamy Światło Wolności, aby pamięć o tych, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę nigdy nie zgasła. Tego dnia młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy również nawiązała do tej pięknej tradycji, w myśl hasła Jana Pawła II :" Światła gasną wtedy, gdy naród nie wspiera ducha płomieniem miłości. Bez płomienia ciemność przesłania widoki, i droga w ciemnościach jest trudna, aby ją pokonać. Zapalmy w ojczyźnie płomienie nadziei, zapalmy by naród kroczył drogą prawdy i zgody. "Pamiętajmy :"Wolność nie jest nam dana raz na zawsze, ona jest nam zadana".