AKTUALNOŚCI

Finał XXXIV edycji Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków

Wojciech Kretowicz, uczeń klasy 3e - zajął I miejsce finale XXXIV edycji Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków, organizowanego przez Pracownię Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach przy współpracy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy z matematyki na temat sformułowany
przez ucznia. W tym roku spośród 84 nadesłanych prac komisja zakwalifikowała do finału 19 prac uczniów z całej Polski, które zawierają oprócz faktów zaczerpniętych
z literatury rozwiązania ciekawych problemów sformułowanych przez autora. Uczniowie
zakwalifikowani do finału Sejmiku bronili swoich prac przygotowując dziesięciominutowe referaty, po których odpowiadali na pytania członków Jury Sejmiku - pracowników naukowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego a także innych uczestników Sejmiku, wśród których byli matematycy z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Wrocławskiego.

Wojtek napisał pracę pt. „Podzielność silni a suma cyfr”, w której przedstawił najbardziej podstawowe własności sumy cyfr liczb w różnych systemach i podzielności przez daną liczbę pierwszą. Na podstawie nich udowodnił pewną zależność pomiędzy podzielnością silni a sumą cyfr jej argumentu. Pokazał też łatwy sposób na przybliżanie tej wartości z góry przy użyciu granicy pewnego ciągu. Udowodnił również kilka własności sum cyfr. Przedstawił między innymi jej wartość w postaci sumy nie wykorzystującej cyfr, a także udowodnił nierówność zachodzącą pomiędzy sumami cyfr a sumą cyfr sumy ich argumentów.

Dodatkowo jego prezentacja została wybrana, w głosowaniu zarówno nauczycieli jak i uczniów, za najlepszą.

Szczegółowe informacje z finału XXXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków można znaleźć na stronie http://www.spinor.edu.pl