AKTUALNOŚCI

75' rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej - szkolne uroczystości

  • Zrzut ekranu 2017-02-26 o 21.06.58
  • Zrzut ekranu 2017-02-26 o 21.06.44
  • Zrzut ekranu 2017-02-26 o 21.07.14
  • Zrzut ekranu 2017-02-26 o 21.07.44
  • Zrzut ekranu 2017-02-26 o 21.09.03

21 lutego 2017 r. z inicjatywy Szkolego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej odbyła się w szkole uroczystość z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika oraz kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z panem Alojzym Gładykowskim Prezesem Okręgu Bydgoszcz ŚZŻAK.

Podczas uroczystego apelu młodzi ludzie wysłuchali wykładu dr Pzemysława Wójtowicza z Delegatury IPN w Bydgoszczy na temat "Wojsko w Podziemiu - Od Służby Zwycięstwu Polski do Armii Krajowej". 

Następnie odbyła się cześć artystyczna, w której młodzież i szkolny Chór Primo pod dyrekcją pani dr Moniki Wilkiewicz przedstawili widowisko słowno-muzyczne: Dziewczyny były ciekawsze od Kolumbów, (fragmenty tekstów wybrane na podstawie książek: Anny Herbich, Dziewczyny z Powstania i Łukasza Modelskiego, Dzieczyny wojenne). 

Po apelu w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z kombatantami Armii Krajowej, w ciepłej i rodzinnej atmosferze mogliśmy wysłuchać przepięknych wspomnień od ludzi, którzy z dumą do dzisiaj noszą biało-czerwoną opaskę żołnierzy Armii Krajowej.