AKTUALNOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości.

  • 10 listopada 2016 3.
  • 10 listopada 2016 1
  • 10 listopada 2016

Tym razem podczas uroczystości, która odbyła się 10 listopada wystąpili gimnazjaliści, którzy przygotowali widowisko słowno- muzyczne.

Narodowe Święto Niepodległości.
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, a Niemcy podpisały we Francji zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Dzień ten stał się w okresie II Rzeczypospolitej (od 1937r.) symbolem odrodzenia się Polski po 123 latach zaborów. Po II wojnie światowej święto zostało przywrócone w 1989r. Tradycyjnie od wielu lat z okazji tego dnia młodzież naszej szkoły przygotowuje uroczysty Apel, podczas którego gościmy kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, tej tradycji stało się zadość również w tym roku szkolnym. Tym razem podczas uroczystości, która odbyła się 10 listopada  wystąpili gimnazjaliści, którzy przygotowali widowisko słowno- muzyczne odwołujące się do ponad tysiącletniej tradycji państwa polskiego i walki Polaków o wolność i suwerenność.Pamiętajmy "Wolność nie jest nam dana raz na zawsze.Trzeba ją stale zdobywać na nowo." (Jan Paweł II).