AKTUALNOŚCI

Bydgoski Kongres Szkół Gimnazjalnych

Gratulujemy naszym uśmiechniętym działaczom Bydgoskiego Kongresu Szkół Gimnazjalnych!

Gratulujemy naszym uśmiechniętym działaczom Bydgoskiego Kongresu Szkół Gimnazjalnych!

Podczas Wielkiego Finału Kongresu – 16 czerwca 2015 r. zostały wręczone Medale Zasług Kongresu najaktywniejszym uczniom: Marcie Janowskiej, Poli Jankowskiej, Oldze Witkowskiej oraz Mikołajowi Zakrysiowi.

W ramach kongresu odbyły się konkursy:

1) Przegląd Trendów, w których Gimnazjum Klasyczne zajęło I miejsce

2) Igrzyska miejskie, w których Gimnazjum Klasyczne zajęło II miejsce

Najlepsi uczestnicy igrzysk: Agnieszka Gałgańska i Julia Woźniak