AKTUALNOŚCI

Wycieczka do Andaluzji (Hiszpania) - 19-24 marca 2015 r. Pilne!

Wycieczka do Andaluzji (Hiszpania)

Termin: 19-24 marca 2015 (6 dni)

Program: w załączeniu

Uczestnicy: oferta jest kierowana do WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY, którzy uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania w ubiegłym roku szkolnym. W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo mają uczniowie klas dwujęzycznych, klasy Id (grupa z rozszerzonym hiszp.), następnie uczniowie uczący się hiszpańskiego w szkole.

Formularz zgłoszeniowy: wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów formularz (w załączeniu) należy dostarczyć do sekretariatu do dnia 28.10.2014

UWAGA: dopiero dokonanie pierwszej wpłaty wraz ze złożeniem formularza gwarantuje udział!

Wpłaty: na konto podane w programie lub w kasie biura podróży CELTUR (adres w programie)

Terminy wpłat: I rata 500 zł do 30.10., II rata 1000 zł do 15.01., III rata – 1295 zł do 15.02.2015

Warunki ewentualnej rezygnacji: obowiązujące w biurze CELTUR

UWAGA! Wycieczka ma charakter objazdowy, a jej celem jest poznanie zabytków i kultury regionu Andaluzja. Czas wolny: ok. 1 godz. dziennie (np. na zakup pamiątek).