SZKOŁA

Klauzula informacyjna

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

Informacje dla absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy: 

  • W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych prosimy absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, którzy nie wyrażają zgody na umieszczenie wizerunku na archiwalnych stronach szkoły, o osobiste zgłoszenie w sekretariacie szkoły przy Plac Wolności 9 do 31 lipca 2018 roku w godzinach 8.00-15.00. (Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).