LICEUM

Rekrutacja 2018/19

Regulamin, terminy i dokumenty
 • 1
 • 2
 • IMG_5194

Informacje o obozie integracyjnym dla klas pierwszych:

http://www.1lo.bydgoszcz.pl/?p=aktualnosci&id=579

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

 • piątek 22 czerwca 2018 r. - 9.00-15.00
 • poniedziałek 25 czerwca 2018 r. - 9.00-15.00
 • wtorek 26 czerwca 2018 r. - 9.00-12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki:

 • piątek 6 lipca 2018 r. - 12.00-15.00
 • poniedziałek 9 lipca 2018 r. - 9.00-15.00
 • wtorek 10 lipca 2018 r. - 9.00-15.00
 • środa 11 lipca 2018 r. - 9.00-15.00
 • czwartek 12 lipca 2018 r. - 9.00-15.00
 • piątek 13 lipca 2018 r. - 9.00-10.00


Zasady rekrutacji dla klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy - rok szkolny 2018/2019:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1


Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00007979_01_01.pdf

Zestaw niezbędnych informacji i dokumentów: