KALENDARIUM

14.10 - 14.10 2014

Dzień Komisji Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.11 - 23.11 2014
17:30

Spotkanie Nauczycieli z Rodzicami

01.09 - 01.09 2015
09:00

Liceum - 9.00, Gimnazjum - 11.00

07.09 - 09.09 2015

Obóz integracyjny dla klas I gimnazjum oraz Ib i If liceum

09.09 - 09.09 2015

Obóz integracyjny dla klas liceum: Ia, Ic, Id, Ie.

15.09 - 15.09 2015
15:00

Rada Pedagogiczna

16.09 - 16.09 2015
16:30

Spotkania rodziców z dyrekcją szkoły: 16.30 - gimnazjum, 17.00 - liceum kl. I, 17.30 - liceum kl. II, 18.00 - liceum kl. III

18.09 - 18.09 2015

Ślubowanie klas I gimnazjum i liceum

30.09 - 30.09 2015

Ostateczny termin zebrania przez wychowawców kl. III liceum deklaracji maturalnych i przekazanie wicedyrektorowi J. Acalskiemu.

13.10 - 13.10 2015
10:00

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10 - 14.10 2015

Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć szkolnych).

10.11 - 10.11 2015
10:00

Uroczystość szkolna z okazji 97. rocznicy Święta Niepodległości – aula szkolna.

11.11 - 11.11 2015

Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć szkolnych).

19.11 - 19.11 2015
17:30

Dyżury nauczycielskie – godz. 17.30 – 19.00
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasach maturalnych.

24.11 - 27.11 2015
09:00

Próbne egzaminy maturalne (OPERON).

24.11 - 27.11 2015
8:00

Próbne egzaminy maturalne (OPERON).

08.12 - 10.12 2015
9:00

Próbne egzaminy gimnazjalne (OPERON).

16.12 - 20.12 2015
08:00

Wigilie klasowe organizowane na godzinach z wychowawcą.

18.12 - 18.12 2015
15:00

Wystawianie ocen semestralnych do godz. 15.00 w klasach maturalnych.

21.12 - 21.12 2015
09:00

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III liceum

23.12 - 23.12 2015
08:00

Zimowa przerwa świąteczna.

04.01 2016
17:00

Spotkanie Dyrektora i Wychowawców z Rodzicami

07.01 - 07.01 2016
17:00

Spotkanie wychowawców klas III liceum z rodzicami.

14.01 - 16.01 2016
15:30

Wystawianie ocen semestralnych w klasach I i II liceum i w klasach gimnazjalnych.

15.01 - 15.01 2016
15:30

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas I i II liceum i klas gimnazjalnych.

18.01 - 31.01 2016

Ferie zimowe.

04.02 - 04.02 2016
17:00

Spotkania wychowawców klas I i II liceum i klas gimnazjalnych z rodzicami.

14.03 - 16.03 2016

Rekolekcje Wielkopostne.

24.03 - 29.03 2016
8:00

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 - 20.04 2016
9:00

Egzaminy gimnazjalne

23.04 - 23.04 2016
9:00

Dzień Otwarty w ZSO nr 1

26.04 - 26.04 2016
15:30

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna kl. III liceum

28.04 - 28.04 2016
12:00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w klasach maturalnych.

28.04 - 28.04 2016
10:00

Uroczystość szkolna z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

25.05 - 25.05 2016
15:00

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

01.09 - 01.09 2016
09:00

Inauguracja roku szkolnego 2016/17

05.09 - 09.09 2016
10:00

Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych

13.09 - 13.09 2016
15:00

Rada Pedagogiczna

14.09 - 14.09 2016
16:30

Spotkanie Dyrektora i Wychowawców z Rodzicami

23.09 - 23.09 2016
12:00

Ślubowanie Uczniów klas pierwszych

23.09 - 23.09 2016
11:45

Święto Patrona Szkoły

13.10 - 13.10 2016
11:45

Dzień Komisji Edukacji Narodowej - Ślubowanie Uczniów klas pierwszych BGK

10.11 - 10.11 2016
11:45

Święto Niepodległości- uroczystość szkolna

16.11 - 16.11 2016
15:30

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

22.12 - 22.12 2016
08:00

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

22.12 - 22.12 2016
15:00

Wysłanie przez nauczycieli informacji o przewidywanych semestralnych stopniach niedostatecznych

22.12 - 22.12 2016
10:00

Wigilie klasowe

23.12 - 01.01 2016

Zimowa przerwa świąteczna

05.01 2017

Studniówka

26.01 - 26.01 2017
15:30

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.01 - 12.02 2017

Ferie zimowe

09.11 - 09.11 2018
11:11

Święto Niepodległości - uroczystość szkolna. O godz. 11:11 cała Jedynka śpiewa „Mazurka Dąbrowskiego”.

19.11 - 19.11 2018
15:00

Termin wysłania informacji o przewidywanych semestralnych stopniach niedostatecznych dla uczniów klas maturalnych.

20.11 - 23.11 2018
9:00

Próbne egzaminy maturalne

21.11 - 21.11 2018
17:30

Spotkanie Nauczycieli z Rodzicami

19.12 2018
15:00

Termin wysłania informacji o przewidywanych semestralnych stopniach niedostatecznych dla uczniów gimnazjum oraz klas I i II.

21.12 2018
9:00

Wigilie klasowe

02.01 2019
8:00

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. „dyrektorski”.