GIMNAZJUM

Oferta edukacyjna 2015/16

Bydgoskie Gimnazjum Klasyczne
  • Zrzut ekranu 2015-03-18 o 20.31.40
  • Zrzut ekranu 2015-03-18 o 20.36.33

Absolwenci szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 mogą ubiegać się o przyjęcie do jednej z dwóch klas pierwszych:

  • 1 ag – klasy o charakterze ogólnym
  • 1 bg – klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim 

Klasa 1 ag, to klasa w której językiem obowiązkowym (wiodącym) jest język angielski – 3 godz. w tygodniu, natomiast drugi język obcy w wymiarze 2 godz. w tygodniu, uczniowie mogą wybrać spośród 3 języków (język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki), które będą realizowane od podstaw lub jako kontynuacja języka nauczanego w szkole podstawowej.

Klasa 1 bg, to klasa dwujęzyczna w której uczniowie będą uczyli się języka hiszpańskiego w wymiarze 6 godz. w tygodniu oraz języka angielskiego w wymiarze 3 godz. w tygodniu.

Pozostałe przedmioty będą realizowane w klasach 1 ag i 1 bg w takim samym wymiarze godzin w tygodniu.

Uczniowie zainteresowani poszerzeniem wiedzy i umiejętności będą mogli skorzystać z szerokiej oferty kół zainteresowań.