AKTUALNOŚCI

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  • Zrzut ekranu 2019-09-19 o 20.25.38

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkol­nym 2019/2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy są:

  • 25 października 2019 r. (piątek),
  • 31 października 2019 r. ( czwartek)
  • 2 stycznia 2020 r. ( czwartek),
  • 3 stycznia 2020 r. (piątek)
  • 4 maja 2020 r. (poniedziałek),
  • 5 maja 2020 r. (wtorek),
  • 6 maja 2020 r. (środa),
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek)

http://www.1lo.bydgoszcz.pl/upload/2019/09/zarzdzenie-dyrektora-1092019.pdf